MKS "Pogoń" Łapy

Zarząd MKS z absolutorium

W dniu 17 stycznia o godz 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Miejskiego Klubu Sportowego ,,Pogoń” Łapy. Na wstępie wszystkich zgromadzonych przywitał Prezes klubu Pan Henryk Kamiński. Zebranie przebiegało według wcześniej zaplanowanego porządku. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności klubu  w roku 2018. Następnie skarbnik Paweł Kul przedstawił bilans finansowy klubu za rok 2018. W kolejnym punkcie zebrania przewodnicząca – Pani Anna Roszkowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu MKS ,, Pogoń ” Łapy . Następnie członkowie klubu przystąpili do głosowania nad podjęciem uchwały udzielającej bądź nie – absolutorium Zarządowi. W wyniku głosowania Zarząd 9 głosami za i 1 wstrzymującym otrzymał absolutorium. Najbardziej żywiołowym punktem obrad była dyskusja na temat planów, działania i celów klubu na bieżący 2019 rok. Następnie zebranie zakończono.

Zarząd klubu chciałby serdecznie podziękować radnemu – Panu Piotrowi Łapszo za udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu oraz prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Napisz komentarz