MKS "Pogoń" Łapy

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd MKS Pogoń Łapy informuje, że 21 stycznia w ZSM w Łapach ( mała sala gimnastyczna ) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MKS Pogoń Łapy.
I termin godzina 18.00, drugi termin o godzinie 18.15.
Walne Zgromadzenie odbędzie się zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2021.

5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego stowarzyszenia za rok 2021.

6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu MKS ,,Pogoń” Łapy za rok 2021.

7. Podjęcie uchwały nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi MKS ,,Pogoń” Łapy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego Klubu.

10. Wybory Zarządu MKS Pogoń Łapy.

11. Wybory Komisji Rewizyjnej MKS Pogoń Łapy.

12. Wolne wnioski, dyskusja.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

15. Zakończenie Obrad.

Napisz komentarz