MKS "Pogoń" Łapy

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia MKS Pogoń Łapy

Zarząd MKS Pogoń Łapy informuje, że 7 lutego w ZSM w Łapach ( mała sala gimnastyczna ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia MKS Pogoń Łapy o godzinie 18.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego stowarzyszenia za rok 2023.

5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu MKS ,,Pogoń” Łapy za rok 2023.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi MKS ,,Pogoń” Łapy.

8. Wolne wnioski, dyskusja.

9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Napisz komentarz